Contributie

 Een vereniging kan, om in alle kosten te kunnen voorzien, niet bestaan zonder contributie te vragen. Dat geldt ook voor Let it go. We proberen de contributie zo laag mogelijk te houden. Deze bedraagt voor het lidmaatschap slechts € 13,00 per maand.

Uw contributie moet maandelijks overgemaakt worden op bankrekeningnummer:

NL82 TRIO 0338 9172 41

Automatische incasso is niet mogelijk omdat we daarvoor minimaal twee jaar ingeschreven moeten staan bij de KvK.

Giften zijn vanzelfsprekend altijd welkom!